Klatrekurs

Fallsikring og klatrekurs

Kurs 1: Arbeid betong og gittermaster
Kurs 2: Håndverkere i industri og bygg
Kurs 3: Spesifikk klatring i tremaster
Kurs 4: Fallsikringskurs for spesifikk høydearbeid

 

klatrekurs stdahl forsidebilde7

Kurs nr. 1

Fallsikringskurs for arbeid i betong og gittermaster.

Med verdens største og ledende bedrift i ryggen, vil instruktør med over 30 års erfaring, lede deg inn i riktig bruk av fallsikring.

Kurset vil tilfredstille myndighetenes krav til en grundig opplæring i riktig bruk av fallsikring i ulike arbeidsoppgaver. Likeledes vil dette klatrekurset gi en grundig opplæring i hvordan du kan identifisere fallfare på arbeidsplassen.

Kursinnhold

 • Litt om gjeldende forskrifter
 • Riktig utstyr til riktig jobb
 • Fallfaktorer og fallhøyder
 • Risikovurdering og jobbanalyse
 • Hengetraume
 • Nedfiring/evakuering av skadet person

Varighet

 • 1 dag med teori
 • 1 dag med praktisk klatring og nedfiring

Kurssted
I kursholders lokaler i Drøbak i Akershus eller hos kunde. Praktisk klatring utføres ved kurslokalet.

Antall elever

 • Maks.: 7
 • Min.: 5

Målgruppe:

 • El-montører
 • Telemontører
 • Data-brebånd montører
 • Lærlinger
 • Energiverk
 • Inspektører
 • Verneombud

Generell info om klatrekurs
Elevene vil få kompetansebevis (bankkort format) og diplom etter gjennomført klatrekurs.

 

fallsikringskurs stdahl-forsidebilde5

Kurs nr. 2

Fallsikringskurs for håndverkere innen industri og byggesektoren

Med verdens største og ledende bedrift i ryggen, vil instruktør med over 30 års erfaring, lede deg inn i riktig bruk av fallsikring.

Kurset vil tilfredstille myndighetenes krav til en grundig opplæring i riktig bruk av fallsikring i ulike arbeidsoppgaver. Likeledes vil dette kurset gi en grundig opplæring i hvordan du kan identifisere fallfare på arbeidsplassen.

Kursinnhold

 • Litt om gjeldende forskrifter
 • Riktig utstyr til riktig jobb
 • Fallfaktorer og fallhøyder
 • Forankring
 • Risikovurdering og jobbanalyse
 • Hengetraume
 • Nedfiring/evakuering av skadet person

Varighet

 • 1 dag med teori
 • 1 dag med bruk av utstyr på en spesifikk arbeidsplass

Kurssted
I kursholders lokaler i Drøbak i Akershus eller hos kunde. Praktisk klatring utføres ved kurslokalet.

Målgruppe:

 • El-montører
 • Telemontører
 • Installatører
 • Rørlegger
 • Blikkenslagere
 • Lærlinger
 • Snekkere
 • Murere
 • Taktekkere
 • Verneombud

Generell info
Elevene vil få kompetansebevis ( likt et bankkort) og diplom etter gjennomført kurs

 

Arbeid i høyden kurs i klatring

Kurs nr. 3

Begrenset fallsikringskurs for spesifikk klatring i tremaster

Med verdens største og ledende bedrift i ryggen, vil instruktør med over 30 års erfaring, lede deg inn i riktig bruk av fallsikring.

Kurset vil tilfredstille myndighetenes krav til opplæring i riktig bruk av fallsikring. Et begrenset fallsikringskurs vil gi deg opplæring innenfor et spesielt arbeidsområde. Vår fagplan tillater at vi tar ut alt uvesentlig, i forhold til din arbeidssituasjon.

Kursinnhold

 • Litt om gjeldende forskrifter
 • Riktig utstyr til riktig jobb
 • Fallfaktorer og fallhøyder
 • Risikovurdering og jobbanalyse
 • Hengetraume
 • Nedfiring/evakuering av skadet person

Varighet
1 dag med teori og praktisk klatring

Kurssted
I kursholders lokaler eller hos kunde. Praktisk klatring utføres ved kurslokalet

Antall elever

 • Maks.: 7
 • Min.: 5

Målgruppe:

 • El-montører
 • Telemontører
 • Data-brebånd montører
 • Lærlinger
 • Energiverk
 • Inspektører
 • Verneombud

Generell info
Elevene vil få kompetansebevis ( likt et bankkort) og diplom etter gjennomført kurs.

 

Høydearbeid

Kurs nr. 4

Begrenset fallsikringskurs for spesifikk høydearbeid

De fleste ulykker skyldes feil bruk av fallsikringsutstyr. Dette kan du gjøre noe med, vi kan tilføre deg riktig kompetanse.

Et begrenset fallsikringskurs vil gi deg opplæring innenfor et spesielt arbeidsområde. Vår fagplan tillater at vi tar ut alt uvesentlig i forhold til din arbeidssituasjon.

Kursinnhold

 • Litt om gjeldende forskrifter
 • Riktig utstyr til riktig jobb
 • Fallfaktorer og fallhøyder
 • Risikovurdering og jobbanalyse
 • Hengetraume
 • Nedfiring/evakuering av skadet person

Varighet
1 dag med teori og praktisk klatring

Kurssted
I kursholders lokaler i Drøbak i Akershus eller hos kunde. Praktisk klatring utføres ved kurslokalet.

Antall elever

 • Maks.: 7
 • Min.: 5

Målgruppe:

 • El-montører
 • Telemontører
 • Data-brebånd montører
 • Takarbeidere
 • Stilasearbeidere
 • Lærlinger
 • Energiverk
 • Inspektører
 • Verneombud

Generell info
Elevene vil få kompetansebevis (bankkort format) og diplom etter gjennomført klatrekurs.

Meld deg på klatrekurs her!