Fallsikringsutstyr

ST Dahl AS er forhandler av det aller meste innen personlig fallsikringsutstyr. Med personlig utstyr menes det som sikrer brukeren helt fra sikringspunktet til og med fallselen. ST Dahl AS vil alltid gjøre sitt ytterste for at brukeren skal ha det sikreste, korrekte og mest hensiktsmessige utstyret i forhold til virket.

ST Dahl AS selger fallsikringsutstyr fra flere produsenter. Vår hovedleverandør er Miller by Honeywell og Vertiqual. Utvalget av utstyr dekker alle yrkesgrupper.

Vi har sett til alle grupper, og skreddersyr sett etter dine behov. Ta kontakt om du har behov for sikkerhetsutstyr eller spørsmål. Vi er lokalisert i Drøbak i Akershus.

Fallsikringsutstyr reduserer fallulykker

Fallsikringsutstyr er utviklet for å gjøre det mulig å sikre en person til et forankringspunkt, slik at et fall enten blir umulig eller at fallet blir oppfanget på en sikker og trygg måte uten at personen skades. Systemet kan bare bli brukt dersom et hensiktsmessig forankringspunkt er lokalisert i nærheten av arbeidsstedet.

Arbeidsgiver og arbeidstagers ansvar

1. Arbeidsgiver

  • Analysere og evaluere risiko
  • Stille til disposisjon personlig fallsikringsutstyr (hvis kollektive tiltak ikke er hensiktsmessig/mulig)
  • Sikre at ustyret er hensiktsmessig og tilpasset den individuelle bruker
  • Gi opplæring og informasjon Gi retningslinjer og rutiner for bruk, vedlikehold og oppbevaring
  • Administrer og sikre gjennomføring av periodisk kontroll

2. Ansatte

  • Bruke utstyret i henhold til arbeids givers instruksjoner
  • Kontrollere utstyret før bruk
  • Lese og følge brukerveiledningen
  • Følge trening og opplæring gitt av arbeidsgiver
Mann bruker fallsikringsutstyr