Fallsikringsutstyr

Hjem » Fallsikringsutstyr

Fallsikringsutstyr

ST Dahl AS er forhandler av det aller meste innen personlig fallsikringsutstyr. Med personlig utstyr menes det som sikrer brukeren helt fra sikringspunktet til og med fallselen. ST Dahl AS vil alltid gjøre sitt ytterste for at brukeren skal ha det sikreste, korrekte og mest hensiktsmessige utstyret i forhold til virket.

Produktkategorier

ST Dahl AS selger fallsikringsutstyr fra flere produsenter. Vår hovedleverandør er Miller by Honeywell og Vertiqual. Utvalget av utstyr dekker alle yrkesgrupper.

Silo/fasadeheis

Vi har siloheis. Siloheis er en transportabel personheis/senkesystem for mennesker som må ned i siloer, tanker eller andre lukkede områder hvor annen sikker tilkomst ikke er mulig.

Service og Kontroll

ST Dahl har en egen sertifikatbank som vi tilbyr alle kunder. Gå videre for å lese mer om denne og for å logge inn

Fallsikringsutstyr reduserer fallulykker

Fallsikringsutstyr er utviklet for å gjøre det mulig å sikre en person til et forankringspunkt, slik at et fall enten blir umulig eller at fallet blir oppfanget på en sikker og trygg måte uten at personen skades.
Systemet kan bare bli brukt dersom et hensiktsmessig forankringspunkt er lokalisert i nærheten av arbeidsstedet.

Arbeidsgiver og arbeidstagers ansvar

1. Arbeidsgiver

  • Analysere og evaluere risiko
  • Stille til disposisjon personlig fallsikringsutstyr (hvis kollektive tiltak ikke er hensiktsmessig/mulig)
  • Sikre at ustyret er hensiktsmessig og tilpasset den individuelle bruker
  • Gi opplæring og informasjon Gi retningslinjer og rutiner for bruk, vedlikehold og oppbevaring
  • Administrer og sikre gjennomføring av periodisk kontroll

2. Ansatte

  • Bruke utstyret i henhold til arbeids givers instruksjoner
  • Kontrollere utstyret før bruk
  • Lese og følge brukerveiledningen
  • Følge trening og opplæring gitt av arbeidsgiver